Стоимость услуг

Первинний прийом фахівця (сім. Лікаря, терапевта, педіатра)320
Повторний прийом фахівця (протягом 10 днів)270
Прийом фахівця (невролог, єндокринолог і т. д)320
Повторний прийом фахівця (невролог,єндокринолог і т. д)270
Виклик лікаря додому (огляд, консультація)550+транспортні витрати
Консультація онлайн200
Консультація для вакцінаціі, без вартості вакціни500
Прийом для підтвердження призначення другого ЛПЗ100
Розшифровка медичної документації100
Розшифровка аналізів60
Виписка з амбулаторної картки50
Перенесення даних про щеплення в прищепну карту150
Довідка в басейн250
Запис ЕКГ на дому200
Запис ЕКГ60
Контроль ваги10
Термометрія10
Тонометрія25
Інгаляції через небулайзер 10 хв20
Постановка крапельниць – до 1 години120
Постановка крапельниць – до 2 годин170
Введення ліків в крапельницю25
Підшкірна ін’єкція25
Ін’єкції внутрішньом’язові35
Ін’єкції внутрішньовенні60
Забір крові для аналізів на дому100
Експрес аналіз на глюкозу крові20
Експрес тест на ВІЛ (кров)200
Експрес тест на сифіліс (кров)200
Експрес тест на гепатит В (кров)200
Експрес тест на гепатит С (кров)200
Експрес тест на туберкульоз (кров)300
Експрес тест на наркотичні речовини (сеча)300
Експрес тест на H. Pillory (кров)400

 

УЗД: Судини шії та голови350
УЗД: Молочні ( грудні) залози жінок250
УЗД: Молочні ( грудні) залози чоловіків180
УЗД: Органи чер.порож. ОЧП (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)350
УЗД: ОЧП + Нирки400
УЗД: Нирки + сечовий міхур350
УЗД: Нирки + сечовий міхур + наднирники450
УЗД: Сечовий міхур + визначення функції залишкової сечі200
+ визначення функції залишкової сечі100
УЗД: Дослідження функцій жовчного міхура і жовчовивідних шляхів (визначення типу моторних порушень)360
УЗД: Чоловічі статеві органи – передміхурова залоза + сім’яні пухирки (через живіт, т.п.транс-абдомінально)250
УЗД: Чоловічі статеві органи - яєчка250
УЗД: М’яких тканин тіла (окрема зона)180
УЗД: Лімфатичні вузли (окрема зона)250
УЗД: Лімфатичні вузли «білязалозові» ( підпахвові, під– і надключичні)250
УЗД: Лімфатичні вузли біля щитовидні150
  
УЗД: Серце доросл. (доплерогрвфія)400
УЗД: Серце ( діти до 15 років)320
УЗД: Огляд вагітних – перший триместр
Другий триместр
Третій триместр
Богатоплідна вагітність
350
450
500
550
УЗД:Щитовидна залоза250
УЗД: Міндаліни250
УЗД: Слинні залози250
УЗД: М’які тканини шії150
УЗД:ЛОР комплекс (мигдаліни+слинні залози+ лимфовузли шиї)400
УЗД: ОМТ для чоловіків ( органи малого тазу : простата + сем’яні пухирки + сечовий міхур + оточ. ткани ) - через живіт, т.п.транс-абдомінально300
УЗД: ОМТ для жінків ( органи малого тазу : матка + додатки + сечовий міхур + оточ. ткани ) - вагінально300
УЗД: ОМТ для жінків ( органи малого тазу : матка + додатки + сечовий міхур + оточ. ткани ) - через живіт, т.п.транс-абдомінально350
УЗД: ОМТ для жінків ( органи малого тазу : матка + додатки + сечовий міхур + оточ. ткани ) - через живіт, т.п.транс-абдомінально +вагінально500
УЗД: Суглоби великі
( плечьові, ліктьові,кульшові, гомілково-стопні)
Одного
250
 Двох сіметричних
400
 Чотири суглоба
600
УЗД: Судини ( стегна, гомілки…)
Одна ділянка
Дві ділянки
Чотири ділянки
250
350
600
Анализ крови клинический развернутый130 грн
Анализ крови клинический (без лейкоцитарной формулы, СОЭ)80 грн
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)30 грн
Гемоглобин + гематокрит + эритроциты50 грн
Анализ мочи общий80 грн
Анализ мочи по Зимницкому70 грн
Анализ мочи по Нечипоренко70 грн
Ацетон мочи40 грн
Копрограмма (Клинический анализ кала)120 грн
Анализ кала на яйца глистов110 грн
Анализ кала на цисты лямблий и другие простейшие110 грн
Анализ соскоба на энтеробиоз50 грн
Группа крови + резус фактор70 грн
Антирезусные антитела + группа крови + резус фактор75 грн
Микроскопия мазка урогенитального80 грн
Микроскопия клещевой инфекции (демодекоза) (1 точка)80 грн
Мазок из носа на эозинофилы45 грн
Спермограмма150 грн
Кальпротектин в кале (количественно)550 грн
Ревматоидная панель 
Ревматоидный комплекс (СРБ, РФ, АСЛО)180 грн
Ревматоидный комплекс (СРБ, РФ, АСЛО, серомукоиды, мочевая кислота)280 грн
Ревматоидный фактор (РФ) количественный турбидиметрический70 грн
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) количественный турбидиметрический70 грн
С-реактивный белок (СРБ) количественный турбидиметрический70 грн
Церулоплазмин60 грн
Серомукоиды50 грн
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)50 грн
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)50 грн
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)50 грн
Щелочная фосфатаза (ЩФ)50 грн
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)50 грн
Креатинфосфокиназа СК-МВ фракция (метод ИХЛ)150 грн
Креатинфосфокиназа (КФК)45 грн
Холинэстераза50 грн
Альфа-амилаза общая50 грн
Альфа-амилаза панкреатическая100 грн
Липаза100 грн
Белковый обмен 
Альбумин50 грн
Белок общий50 грн
Белковые фракции75 грн
Микроальбумин (суточная моча)70 грн
Метаболиты 
Креатинин50 грн
Креатинин суточной мочи50 грн
Проба Реберга (клиренс креатинина, скорость клубочковой фильтрации)100 грн
Мочевая кислота крови50 грн
Мочевая кислота (суточная моча)50 грн
Мочевина крови50 грн
Мочевина суточной мочи50 грн
Почечные пробы (креатинин, мочк-та, мочевина, общ.белок)140 грн
Печень, желчный 
Билирубин общий50 грн
Билирубин общий и прямой70 грн
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)50 грн
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)50 грн
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)50 грн
Щелочная фосфатаза (ЩФ)50 грн
Тимоловая проба40 грн
Печеночные пробы (Бил общ и пр, АЛТ, АСТ ,ГГТ, ЩФ, тим проба, альбумин)250 грн
Билирубин прямой50 грн
Микроэлементы и электролиты 
Калий50 грн
Кальций в крови50 грн
Кальций в моче50 грн
Магний50 грн
Медь в крови60 грн
Натрий50 грн
Фосфор суточной мочи50 грн
Фосфор крови50 грн
Хлориды50 грн
Хлориды суточной мочи50 грн
Цинк крови50 грн
Цинк суточной мочи50 грн
Железо сывороточное45 грн
ОЖСС (железо, ОЖСС, % насыщения железа трансферрином)85 грн
Ферритин метод ИХЛ160 грн
Кальций ионизированный110 грн
Углеводный обмен 
Анализ суточной мочи на сахар40 грн
Микроальбумин (суточная моча)70 грн
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)150 грн
Глюкоза (кровь)45 грн
Инсулин (ИРИ) (метод ИХЛ)130 грн
Индекс НОМА (глюкоза+инсулин+индекс НОМА)170 грн
С-пептид (методИХЛ)130 грн
Глюкозотолерантный тест (3-х разовое определение глюкозы натощак и с нагрузкой)100 грн
Кардиологические маркеры 
Креатинфосфокиназа СК-МВ фракция145 грн
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)50 грн
Креатинфосфокиназа (КФК)50 грн
Тропонин I (метод ИХЛ)150 грн
Гомоцистеин280 грн
Система гемостаза 
Время свертываемости60 грн
Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ, МНО)190 грн
ПТИ (%) + МНО (INR)60 грн
Д-димер220 грн
Липидный обмен 
Холестерин60 грн
Триглицериды50 грн
ЛПВП45 грн
ЛПНП45 грн
Липидный спектр (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэф. атерогенности)190 грн
Маркеры анемии 
Ферритин метод ИХЛ160 грн
ОЖСС (железо, ОЖСС, % насыщения железа трансферрином)85 грн
Гемоглобин + гематокрит + эритроциты50 грн
Железо сывороточное50 грн
TORCH-инфекции 
ПЦР. Вирусы Эпштейна-Барр/CMV/HHV-6 (количеств. опред.)450 грн
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (кровь, слюна, соскоб, количеств. опред.)200 грн
ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (HSV 6 ) (количеств.определение: кровь, слюна,соскоб,ликвор)200 грн
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, ликвор, слюна, количеств. опред.)200 грн
Антитела IgG к цитомегаловирусу (CMV)110 грн
Антитела IgМ к цитомегаловирусу (CMV)110 грн
Авидность IgG к цитомегаловирусу (CMV)140 грн
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качеств. опред.)110 грн
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, качеств. опред.)110 грн
ПЦР. Цитомегаловирус (ликвор, качест. опред.)110 грн
ПЦР. Цитомегаловирус (слюна, качеств. опред.)110 грн
Антитела IgG к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2)110 грн
Антитела IgМ к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2)110 грн
Авидность IgG к вирусу герпеса 1/2 типа (HSV 1/2)140 грн
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (HSV 6)120 грн
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (соскоб)110 грн
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (кровь, качеств. опред.)110 грн
ПЦР. Вирус герпеса 6 типа HSV 6 (кровь, качеств. опред.)130 грн
Антитела IgG к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса)140 грн
Антитела IgМ к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса)140 грн
Антитела к антигену gE IgG вируса Varicella Zoster (3 тип герпеса)140 грн
ПЦР. Вирус Varicella Zoster (3 тип герпеса)140 грн
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA G)110 грн
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA М)110 грн
Антитела IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра (EBNA)110 грн
Антитела IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барра (ЕА G)110 грн
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (кровь, качеств. опред.)110 грн
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (слюна, качеств. опред.)110 грн
ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (соскоб, качеств. опред.)110 грн
Авидность IgG к Toxoplasma gondii130 грн
Антитела IgG количеств. к Toxoplasma gondii (TOXO)120 грн
Антитела IgМ к Toxoplasma gondii100 грн
ПЦР. Токсоплазма (кровь, качеств. опред.)120 грн
ПЦР. Токсоплазма (соскоб)120 грн
ПЦР. Токсоплазма (ликвор)120 грн
Антитела IgG к вирусу краснухи110 грн
Антитела IgМ к вирусу краснухи110 грн
Авидность IgG к вирусу краснухи140 грн
Пакет "TORCH IgМ, IgG" с авидностью (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)700 грн
Пакет "TORCH IgG, IgМ" (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)600 грн
ПЦР. Вирус герпеса 6 типа HSV 6 (качеств. опред.: кровь, слюна,ликвор, соскоб)130 грн
Антитела IgG к вирусу герпеса 8 типа (HSV 8)140 грн
Коронавирусная инфекция (COVID-19) 
Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-IgG200 грн
ПЦР : РНК Коронавирус COVID-19(SARS-Cov-2)1800 грн
Антитіла IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-NP-IgM300 грн
Пакет «COVID антитіла до коронавірусу IgM та IgG»450 грн
Гепатиты 
Антитела IgМ к HAV130 грн
HBsAg (устаревш назв . "австралийский антиген")130 грн
Подтверждающий тест HBsAg150 грн
HBsAg+HCV Суммарные антитела+Антитела IgМ к HAV330 грн
HBsAg+HCV Суммарные антитела220 грн
Суммарные антитела к HBsAg (анти- HBsAg)130 грн
Антитела IgM к HBcAg130 грн
Суммарные антитела к HBсAg130 грн
Антитела IgG к HBcAg130 грн
HBeAg130 грн
Суммарные антитела к HBеAg130 грн
ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, Real-time качеств. опред.)180 грн
ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, количеств. опред. Real-time)450 грн
Антитела IgG к HCV (cor, NS3, NS4, NS5)170 грн
Антитела IgM к HCV130 грн
HCV Суммарные антитела130 грн
ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, качеств. опред.)200 грн
ПЦР. Вирус гепатита С: качеств. опред. с генотирированием (Real-time)450 грн
ПЦР. Вирус гепатита С: кровь, количеств. опред. (Вирусная нагрузка) (Real-time)450 грн
ПЦР. Вирус гепатита С: кровь, количеств. опред. с генотирированием (Real-time)700 грн
Суммарные антитела к HDV130 грн
Антитела IgG к HEV130 грн
Урогенитальные инфекции 
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis110 грн
Антитела IgM к Chlamydia trachomatis110 грн
Антитела IgА к Chlamydia trachomatis110 грн
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качеств. опред.)110 грн
Антитела IgА к Mycoplasma hominis100 грн
Антитела IgG к Mycoplasma hominis100 грн
ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб)120 грн
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб)120 грн
АнтителаIgG к Ureaplasma urealyticum110 грн
АнтителаIgA к Ureaplasma urealyticum110 грн
ПЦР. Ureaplasma species (соскоб, качеств. опред.)120 грн
ПЦР. Gardnerella vaginalis (соскоб)100 грн
ПЦР. Папиллома вирус типы 16, 18 (соскоб, качеств. опред.)120 грн
ПЦР. Квант-21 (количественное определение и типирование ДНК 21-го высоко-и низкоонкогенных подтипа папилломавируса человека)450 грн
ПЦР. ДНК Candida albicans (соскоб)110 грн
АнтителаIgG к Trichomonas vaginalis110 грн
ПЦР. ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб)110 грн
ПЦР. ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб)110 грн
Кардиолипиновые антитела (сифилис)60 грн
Пакетурогенитальный (ПЦР: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Cand. alb.,Trichom. vag., N.gonorrhoeae, HSV ½, CMV (соскоб, качеств.опред.))900 грн
ПЦР. Фемофлор-16 - Оценка биоценоза урогенитального тракта колич. Опред Real-time700 грн
ПЦР. Фемофлор-скрин (количественная оценка урогенитальной микрофлоры)520 грн
ПЦР. Андрофлор (диагностика любых инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин)700 грн
ПЦР. Андрофлор СКРИН (диагностика острых инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин)620 грн
Прочие инфекции 
Антитела IgG к Borrelia burgdorferi110 грн
Вирус кори (Morbilli) - антитела IgG160 грн
Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi110 грн
ДНК Borrelia burgdorferi120 грн
Антитела IgG Chlamydia (pneumonia)110 грн
Антитела IgM Chlamydia (pneumonia)110 грн
ПЦР. ДНК Chlamydia pneumonia110 грн
Антитела IgG к Helicobacter pylori120 грн
ДНК Helicobacter pylori120 грн
Антитела IgA к Bordetella pertussis (коклюш)180 грн
Антитела IgM к Bordetella pertussis (коклюш)180 грн
Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae120 грн
Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae120 грн
Cуммарные антитела к Myc. Tuberculosis110 грн
ВИЧ антитела скрининг180 грн
ДНК Mycoplasma pneumoniae140 грн
Вирус кори (Morbilli) - антитела IgМ160 грн
Тиреоидная панель 
Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТ к ТПО) (метод ИХЛ)130 грн
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) (метод ИХЛ)130 грн
Кальцитонин260 грн
Тиреоглобулин (ТГ, Tg) (метод ИХЛ)130 грн
Тиреотропный гормон (тиреотропин, ТТГ, TSH) (метод ИХЛ)130 грн
Тироксин общий (Т4 общ.) (метод ИХЛ)130 грн
Тироксин свободный (Т4 св.) (метод ИХЛ)130 грн
Трийодтиронин общий (Т3 общ.) (метод ИХЛ)120 грн
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) (метод ИХЛ)120 грн
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ)300 грн
Репродуктивная панель 
Лютеонизирующий гормон (лютеотропин, ЛГ) (метод ИХЛ)120 грн
Прогестерон (прогестин) (метод ИХЛ)120 грн
Пролактин (маммотропин) (метод ИХЛ)130 грн
Тестостерон общий (метод ИХЛ)130 грн
Тестостерон свободный160 грн
Фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин, ФСГ) (метод ИХЛ)120 грн
Эстрадиол (E2) (метод ИХЛ)120 грн
Пренатальная диагностика 
Альфа-фетопротеин (АФП) (14-19 нед. бер.) (метод ИХЛ)130 грн
Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ, 5-22 нед. бер. )130 грн
Хорионический гонадотропин свободный (бета-ХГЧсвоб. 9-13 нед. бер)140 грн
ПАПП-A (РАРР-A, 9-13 нед. бер.)150 грн
Эстриол свободный130 грн
Антитела IgG к фосфолипидам250 грн
Антитела IgМ к фосфолипидам250 грн
Гипофизарно-надпочечниковые показатели 
Паратгормон (метод ИХЛ)220 грн
АКТГ270 грн
17-альфа - оксипрогестерон (17-α - ОНП)130 грн
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с, DНEA-s) (метод ИХЛ)130 грн
Кортизол (17-гидрокортизон) (метод ИХЛ)130 грн
Кортизол свободный в моче350 грн
Прочие гормоны 
С-пептид (метод ИХЛ)130 грн
Инсулин ( ИРИ) (метод ИХЛ)130 грн
Соматотропный гормон (метод ИХЛ)200 грн
Антимюллеров гормон350 грн
Гомоцистеин280 грн
Секс-связывающий глобулин130 грн
Индекс свободных андрогенов (Тестостерон общ+ССГ+ИСА)270 грн
Онкологическая панель 
Альфа-фетопротеин (АФП) (метод ИХЛ)130 грн
Кальцитонин260 грн
Тиреоглобулин (ТГ) (метод ИХЛ)130 грн
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) (метод ИХЛ)140 грн
Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) (метод ИХЛ)140 грн
Онкомаркер яичников (СА 125) (метод ИХЛ)140 грн
Онкомаркер НЕ-4 (карцинома яичников)320 грн
Онкомаркер яичников СА 125 + НЕ-4 (метод ИХЛ)415 грн
Простат-специфический антиген общий (ПСАобщий) (метод ИХЛ)140 грн
ПСА общий + ПСА свободный (метод ИХЛ)200 грн
Раково-эмбриональный антиген (РЭA) (метод ИХЛ)130 грн
Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ, для небер. и беременных до 4 нед. бер.включит.) (метод ИХЛ)130 грн
β-2-микроглобулин130 грн
Антиген плоскоклеточной карциномы385 грн
Иммунный статус 
Комплексная оценка имунного статуса270 грн
Комплемент С370 грн
Иммуноконфликт100 грн
Общий иммуноглобулин E (метод ИХЛ)120 грн
Сывороточный иммуноглобулин А70 грн
Сывороточный иммуноглобулин М70 грн
Сывороточный иммуноглобулин G70 грн
Комплемент С470 грн
Маркеры аутоиммунных заболеваний 
Антинуклеарные (антиядерные) антитела210 грн
Антитела IgА к глиадину130 грн
Антитела IgG к глиадину130 грн
Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе130 грн
Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе130 грн
Антитела к модифицированному цитруллиновому виментину350 грн
Антитела IgG к фосфолипидам250 грн
Антитела IgМ к фосфолипидам250 грн
Антитела IgG к односпиральной ДНК100 грн
Антитела IgG к двухспиральной ДНК100 грн
Антитела IgG к 2-м видам ДНК (односпиральной и двухспиральной)180 грн
LE-клетки100 грн
Циклический цитруллиновый пептид (A-ССР), антитела IgG300 грн
Генетические исследования 
ПЦР. HLAB27250 грн
Интерлейкин-28В (ИЛ-28/IL-28B)300 грн
Лактазная недостаточность300 грн
Аллергопробы 
1.Молоко коровье55 грн
2.Молоко козье50 грн
3.Казеин молока55 грн
202.Смесь коровье молоко (α-лактальбумин,β-лактальбумин, казеин,)55 грн
6.Говядина55 грн
7.Свинина55 грн
9.Мясо курицы55 грн
11.Мясо индюшки55 грн
12.Белок куриного яйца55 грн
13.Желток куриного яйца55 грн
19.Сельдь55 грн
24.Рисовая крупа55 грн
25.Гречневая крупа55 грн
26.Овсяная крупа50 грн
28.Пшеничная крупа55 грн
29.Ржаная крупа55 грн
30.Ячневая крупа55 грн
31.Кукуруза55 грн
32.Капуста белокочанная55 грн
205.Смесь зерновых (пшеница,овес, кунжут,гречка,кукуруза)55 грн
35.Картофель55 грн
36.Соя55 грн
39.Грибы шампиньон55 грн
40.Яблоко55 грн
41.Мандарин55 грн
42.Апельсин55 грн
43.Лимон55 грн
207.Смесь фруктов (яблоко,банан,груша,персик)55 грн
45.Банан55 грн
61.Мед55 грн
62.Грецкий орех55 грн
63.Миндаль55 грн
208. Смесь орехов (арахис,грецкий,фундук,миндаль)55 грн
50.Какао55 грн
51.Кофе55 грн
200. Смесь пера (гусь,курица,утка,индюк)55 грн
201.Смесь аллергенов домашней пыли (Penicillium notatum, Aspergillum fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, клещ домашней пыли D.Farinae, клещ домашней пыли D.Pteronissinus, аллергены домашней пили)55 грн
204.Смесь пыльцы бурьянов 2 (Амброзия, Полынь, Королица, Одуванчик лекарств., Подорожник)55 грн
22.Креветки55 грн
Бытовые аллергены 
70.Домашняя пыль55 грн
83.Эпителий хомяка55 грн
82.Эпителий морской свинки55 грн
74.Эпителий кошки55 грн
75.Шерсть+эпителий собаки55 грн
79.Клещ дом. пыли D.Farinae55 грн
80.Клещ дом. пыли D.Pteronissinus55 грн
81.Латекс55 грн
Плесневые грибы 
100.Alternaria alternata55 грн
105.Mucor racemosus55 грн
101.Candida albicans55 грн
102.Penicillium (P. notatum, P. verrucosu)55 грн
103.Cladosporium55 грн
104.Aspergillum (A.Fumigatus,A.Niger,A.Flavus)55 грн
Исследование напряжения иммунитета 
Антитела класа IgG к дифтерийному токсину ( Diphtheria Toxoid)300 грн
Tetanus Toxoid - антитела IgG (к столбнячному токсину)190 грн
Паразитарные исследования 
Антитела IgG к токсокарам (Toxocara canis)100 грн
Антитела IgG к описторхису100 грн
Антитела IgG к эхинококку100 грн
Антитела IgG к трихинеллам100 грн
Антитела IgG к гельминтам 4 (описторх, эхинококк, токсокара, трихин.)320 грн
Антитела IgG к гельминтам 6 (описторх, эхин., токсокара, трихин. лямблии, аскар.)480 грн
Антитела IgG к аскаридам100 грн
Антитела IgА IgМ IgG к лямблиям100 грн
Антитіла IgG к Taenia solium (цистицеркоз)110 грн
Антитела IgG к нематодам анизакид110 грн
Антитела IgG к клонорхису110 грн
Бактериологические исследования 
Бакпосев на патогенный стафилококк (зев, нос)+ антибиотикограмма180 грн
Бакпосев из зева на гемолитический стрептококк + антибиотикограмма140 грн
Бакпосев с кожи (пустула, везикула )+ антибиотикограмма160 грн
Бакпосев на микрофлору + антибиотикограмма (1 точка урогенит.)160 грн
Бакпосев на микрофлору + антибиотикограмма (UVC)200 грн
Бакпосев кала на дисбактериоз + антибиотикограмма190 грн
Бакпосев кала на кишечную группу+ антибиотикограмма160 грн
Бакпосев из глаз + антибиотикограмма290 грн
Бакпосев из зева и носа + антибиотикограмма290 грн
Бакпосев из ушей + антибиотикограмма200 грн
Бакпосев из зубодесневого кармана + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев молока (одна грудь) + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев крови на стерильность+ антибиотикограмма150 грн
Бакпосев мочи + антибиотикограмма150 грн
Бакпосев мокроты+ антибиотикограмма160 грн
Бакпосев из уха + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев из глаза + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев на патогенный стафилококк (1 точка) + антибиотикограмма135 грн
Бакпосев на патогенный стафилококк (профилактический)130 грн
Бакпосев кала на кишечную группу (профилактический)125 грн
Бакпосев из полости рта + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев из раны + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев спермы + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев секрета простаты + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев на грибы рода Candida + антимикограмма160 грн
Бакпосев ногтевой пластины + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев синовиальной жидкости + антибиотикограмма160 грн
Бакпосев молока (правая и левая МЖ) + антибиотикограмма290 грн
Бакпосев из зева или носа + антибиотикограмма (1 точка)160 грн
Цитологические исследования 
Цитология на атипичные клетки (1 препарат, мазок на стекле)120 грн
Витамины 
Витамин В12 (цианокобаламин)150 грн
Фолиевая кислота ( витамин В9 )150 грн
Витамин D 25 (OH)370 грн
Забор материала в специализированные пробирки 
Взятие крови + одноразовые системы (шприц, специализированные пробирки)30 грн
Взятие материала для бакпосева + одноразовые системы (аппликатор,специализированные пробирки с транспортной средой)20 грн
Взятие урогенитального материала у мужчин (для ПЦР) + одноразовые системы (зонд, пробирки с транспортной средой)30 грн
Взятие урогенитального материала у женщин для ПЦР (зонд, зеркало гин., пробирки с транспортной средой, одноразовый гинекологический набор)35 грн
Взятие анализов на дому, звонить по телефону 0964992001,0934992001,0994992001150 грн
Записаться